نمایش اپرای عروسکی عاشورا به کارگردانی بهروز غریب پور در تالار فردوسی/ عکاس:محمد رضا مسگری

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

نمایش محاکمه سکوت در تالار حافظ/عکاس :مهدی ماهری

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

نمایش آخرین حکایت فرهاد به کارگردانی شهره سلطانی در تالار حافظ/عکاس: مهدی ماهری

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

کنسرت ارکستر پارسیان به سرپرستی آیدین احمدی نژاد (عکاس:مانی لطفی زاده)

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

کنسرت سونات برای ویولا به سرپرستی عادل پور صمدی (عکاس: علی رمضان پور)

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

نمایش شهر شکلاتی به کارگردانی فرهاد شریفی در برج آزادی(عکاس:محمد رضا مسگری)

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

کنسرت گروه آوای مهربانی به سرپرستی سهیلا پورگرامی (عکاس:میلاد بهشتی)

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

کنسرت گروه راه سوم به سرپرستی آرمان عامری(عکاس:بابک کریم پور)

١

٢

٤

٣

٥

کنسرت گروه"ارکسترفیلارمونیک تهران"به سرپرستی آرش گوران در تالار وحدت /عکاس: سینا زارعی

3

1

2

5

6

7

8

9

10